Đáng yêu cặp song sinh 4 tuổi đua xe đạp địa hình

11/04/2014, 14:37 GMT+07:00

Hai nhóc tì tỏ ra rất thành thạo và không hề sợ hãi mặc dù trượt ngã rất nhiều lần.

Hai nhóc tì tỏ ra rất thành thạo và không hề sợ hãi mặc dù trượt ngã rất nhiều lần.