Đằng Lệ Minh

ĐẰNG LỆ MINH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hoa Đán Hong Kong thời 'khi xưa ta bé'

Hoa Đán Hong Kong thời "khi xưa ta bé"

Bài viết

Không biết đối với những hoa đán của Hong Kong, hồi bé họ như thế nào.

Xem thêm