Dang dở

DANG DỞ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Tâm Sự] Anh luôn quan tâm em, nhưng chưa bao giờ nói thương em!

[Tâm Sự] Anh luôn quan tâm em, nhưng chưa bao giờ nói thương em!

Yêu

Anh luôn hiểu, quan tâm, chăm sóc em. Mặc dù anh chưa bao giờ nói thương em.

Xem thêm