Đẳng cấp huấn luyện chó nhà

13/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Chú chó của bạn có thông minh và dũng cảm được như thế này chưa?

Chú chó của bạn có thông minh và dũng cảm được như thế này chưa? Để bảo vệ chủ của mình, chú chó này đã được huấn luyện cực kỳ đặc biệt để không bao giờ buôn tha đối tượng.