[Dance Tutor] I like that - GLAM

09/01/2013, 12:01 GMT+07:00

Cùng lắc lư theo những vũ đạo cực đỉnh trong MV mới nhất của Glam nhé!

Cùng lắc lư theo những vũ đạo cực đỉnh trong MV mới nhất của GLAM nhé!

CTV - Theo Loen Entertaiment