[Dance Tutor] Dual Liife - Kim Sori

09/01/2013, 21:31 GMT+07:00

Hãy thử xem cô nàng Kim Sori hướng dẫn vũ đạo trong ca khúc hit của mình như thế nào nhé!

Hãy thử xem cô nàng Kim Sori hướng dẫn vũ đạo trong ca khúc hit của mình như thế nào nhé!