Dàn cảnh đánh rơi ví tiền thử lòng cụ bà và cái kết bất ngờ

19:00 15/03/2016

Với tình huống xã hội này và phản ứng bất ngờ từ bà cụ, bạn sẽ nhận ra được nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Cùng xem nhé! 

Để thử lòng một cụ bà nghèo khó, một tình huống giả định làm rơi ví tiền đã được thực hiện và những gì diễn ra sau đó hoàn toàn làm mọi người vô cùng bất ngờ.

Nguồn video: Monster NTN

Dàn cảnh đánh rơi ví tiền thử lòng cụ bà và cái kết bất ngờ

Dàn cảnh đánh rơi ví tiền thử lòng cụ bà và cái kết bất ngờ

Dàn cảnh đánh rơi ví tiền thử lòng cụ bà và cái kết bất ngờ