[DAMtv] Ma Đờ Lờ

14/07/2014, 08:00 GMT+07:00

Được thực hiện trong chuyến đi Đà Lạt của ekip, Ma Đờ Lờ tiếp tục là một câu chuyện kinh dị được kể lại với một phong cách hài hước.

Được thực hiện trong chuyến đi Đà Lạt của ekip, Ma Đờ Lờ tiếp tục là một câu chuyện kinh dị được kể lại với một phong cách hài hước đặc trưng của DAMtv.