Đảm bảo

ĐẢM BẢO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Việt Nam cam kết đảm bảo an toàn cho công dân nước ngoài

Việt Nam cam kết đảm bảo an toàn cho công dân nước ngoài

Xã hội

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các doanh nghiệp nước ngoài

Xem thêm