Đại sứ Môi trường Hoa Sen 2013

ĐẠI SỨ MÔI TRƯỜNG HOA SEN 2013 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khởi động Đại sứ Môi trường Hoa Sen 2013

Khởi động Đại sứ Môi trường Hoa Sen 2013

Đời

Bạn có yêu thiên nhiên, bạn quan tâm đến môi trường xung quanh mình và tự tin nói rằng “Tôi muốn bảo vệ môi trường”. Đây chính là cợ hội khi bạn tham gia cuộc thi “Đại sứ Môi trường Hoa Sen 2013”

Xem thêm