Đại Ngô

ĐẠI NGÔ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Facebook chi ít nhất 10.000 USD cho mỗi nhân viên để họ ở gần công ty

Facebook chi ít nhất 10.000 USD cho mỗi nhân viên để họ ở gần công ty

Công nghệ

Với những người có gia đình, họ nhận được khoản trợ cấp 15.000 USD nếu sinh sống trong phạm vi 16km gần trụ sở Facebook.

Xem thêm