Đại học Ngoại thương TP HCM công bố điểm chuẩn

22:03 30/07/2017

Tối 30/7, ĐH Ngoại thương TP HCM công bố điểm trúng tuyển đợt 1.

Tại cơ sở TP HCM, tổ hợp xét tuyển A01, D01, D06, D07 có điểm chuẩn bằng nhau là 27.25 điểm. Trong khi đó, tổ hợp xét tuyển A00 lấy đến 28.25 điểm. Với mức điểm này, điểm chuẩn Đại học Ngoại thương cơ sở 2 đã tăng mạnh so với năm ngoái từ 2-3 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Tổ hợp A00 28.25
Tổ hợp A01: 27.25
Tổ hợp D01: 27.25

Tổ hợp D06: 27.25
Tổ hợp D07: 27.25

Được biệt các tổ hợp môn trên thuộc tiêu chí xét tuyển của các nhóm ngành như sau:

Mã xét tuyển

Nhóm ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

2017

NTS01

Nhóm ngành Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

A00; A01;D01; D06; D07

500

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

A00; A01; D01; D07

150

Kế toán

Kế toán-Kiểm toán

100

Tài chính-Ngân hàng

Tài chính quốc tế

150

 

 

 

 

 Tổng chỉ tiêu

900