Đại học Kiến trúc Hà Nội đình chỉ hơn 200 sinh viên vì chưa hoàn thành học phí

14:32 01/08/2017

Gần 200 sinh viên hệ chính quy và 35 sinh viên hệ vừa học vừa làm của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa bị đình chỉ học tập vì không hoàn thành tiền học phí theo quy định của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ông Lê Quân vừa có quyết định đình chỉ học kỳ 1 năm học 2017-2018 với 159 sinh viên hệ chính quy vì không đóng học phí kỳ 2 năm học 2016-2017.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng ra quyết định đình chỉ học tập 1 năm kể từ kỳ 1 năm 2017-2018 với 35 sinh viên hệ vừa học vừa làm cũng với lý do chưa hoàn thành việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo quy định của nhà trường. Số tiền học phí mỗi sinh viên này còn nợ đó là 5,925 triệu đồng.


Hơn 200 sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa nhận quyết định đình chỉ học tập vì không hoàn thành tiền học phí theo quy định (Ảnh: Internet)
Hơn 200 sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa nhận quyết định đình chỉ học tập vì không hoàn thành tiền học phí theo quy định (Ảnh: Internet)

Theo thông báo từ nhà trường, với các sinh viên hệ chính quy, trước 2 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018, sinh viên phải có đơn xin trở lại học tập. Đơn phải có xác nhận của chính quyền nơi cư trú về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sau đó xin ý kiến của ban lãnh đạo khoa gửi về phòng Chính trị - Công tác sinh viên để được xem xét cho phép tiếp tục học tập.

Với số sinh viên hệ vừa học vừa làm, trước 2 tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019, sau khi đã hoàn thành việc nộp học phí, sinh viên phải làm đơn xin quay trở lại học tập. Đơn phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Sau đó xin ý kiến của ban lãnh đạo Khoa và gửi về phòng Chính trị- Công tác sinh viên để được xem xét cho phép tiếp tục học tập.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng cho biết thêm nếu hết thời gian theo quy định, sinh viên không có đơn xin trở lại thì nhà trường sẽ ra quyết định từ chối đào tạo.

Tổng hợp