Đại học đầu tiên ở Sài Gòn công bố điểm xét tuyển

07/07/2018, 09:15 GMT+07:00

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM là trường có điểm chuẩn xét tuyển đầu tiên. Theo đó nhà trường tăng chỉ tiêu đào tạo 1 số ngành lớn.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển (điểm sàn) theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Điểm sàn nhận hồ sơ cụ thể và chỉ tiêu các ngành của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM như sau:

Đại học đầu tiên ở Sài Gòn công bố điểm xét tuyển

Theo thông tin từ trường, chỉ tiêu đào tạo trên có điều chỉnh tăng cho các ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhà hàng, Quản trị Du lịch, Điện - Điện tử với mức tăng trên 50 chỉ tiêu cho mỗi ngành. Các ngành giảm là Công nghệ Vật liệu, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường....

Việc điều chỉnh chỉ tiêu dựa trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và tổng chỉ tiêu toàn trường cũng như chỉ tiêu của nhóm ngành là không thay đổi.

Đồng thời, trường cũng công bố mức học phí cho các chương trình đào tạo:

Đại học đầu tiên ở Sài Gòn công bố điểm xét tuyển

Học phí được tính theo tín chỉ, với hệ đại học, định mức là 540.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 700.000 đồng/tín chỉ thực hành. Số lượng tín chỉ tích lũy toàn khóa là 120 tín chỉ. Học phí hệ cao đẳng chính quy là 355.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 460.000 đồng/tín chỉ thực hành. Số lượng tín chỉ tích lũy toàn khóa là 85. Học phí của trường được giữ nguyên trong suốt khóa.

Đại học đầu tiên ở Sài Gòn công bố điểm xét tuyển