Đại chiến Pixel

ĐẠI CHIẾN PIXEL - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khi các nhân vật game 2D bước lên màn ảnh

Khi các nhân vật game 2D bước lên màn ảnh

Bài viết

Những nhân vật trong game 2D vốn rất quen thuộc với khán giả sẽ bước ra thế giới điện ảnh 3D để làm một nhiệm vụ vô cùng cao cả.

Xem thêm