Hết hồn với những em bé "tăng động" ngay trong bụng mẹ

09/05/2016, 12:00 GMT+07:00

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng thai máy là hoạt động đạp bụng mẹ của bé. Nhưng bé thật ra không chỉ đạp mà còn xoay người, giơ tay, nhào lộn

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng thai máy là hoạt động đạp bụng mẹ của bé. Nhưng bé thật ra không chỉ đạp mà còn xoay người, giơ tay, nhào lộn… Thậm chí bé còn tranh giành nhau chỗ nằm thoải mái nếu là song thai trong bụng mẹ.

Những chuyển động đạp chân, xoay người, ngọ nguậy của em bé trong bụng có thể kể nên một câu chuyện xúc động về chặng đường người phụ nữ được làm mẹ. Mặc dù chuyển động của mỗi trẻ trong bụng mẹ là khác nhau, nhưng nhìn chung đó là dấu hiệu vui mừng cho biết con bạn đang phát triển và muốn “giao tiếp” với thế giới bên ngoài.

Hết hồn với những em bé "tăng động" ngay trong bụng mẹ

Hết hồn với những em bé "tăng động" ngay trong bụng mẹ

Hết hồn với những em bé "tăng động" ngay trong bụng mẹ