Đa nhiệm

ĐA NHIỆM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nếu là một người làm việc 'đa nhiệm', hãy từ bỏ ngay hôm nay!

Nếu là một người làm việc "đa nhiệm", hãy từ bỏ ngay hôm nay!

Cộng đồng mạng

Chúng ta phải thừa nhận rằng, mặt trái của việc “đa nhiệm” là nó làm phân tán sự chú ý của chúng ta vào những nỗ lực vô ích, kém hiệu quả.

Xem thêm