Đã mắt với nghệ thuật thả diều trong nhà cực ấn tượng

06/05/2014, 12:15 GMT+07:00

Đâu phải cứ phải ra ngoài thì mới có thể thả được diều.

Đâu phải cứ phải ra ngoài thì mới có thể thả được diều?