Chóng mặt với bánh hamburger 63 tầng khổng lồ

21/04/2016, 14:07 GMT+07:00

Đối với chiếc bánh hamburger 63 tầng này, chắc chắn bạn phải phải thử thách mọi giới hạn của bạn thân để có thể tiêu thụ hết lượng calories

Bạn có biết 1 chiếc bánh hamburger thông thường chứa 264 Kcal, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải chơi bowling 55 phút để tiêu hết năng lượng của chiếc bánh? Vậy đối với chiếc bánh hamburger 63 tầng này, chắc chắn bạn phải thử thách mọi giới hạn của bạn thân để có thể tiêu thụ hết lượng calories khổng lồ của nó.

Nguồn: COOKAT TV

Chóng mặt với bánh hamburger 63 tầng khổng lồ

Chóng mặt với bánh hamburger 63 tầng khổng lồ

Chóng mặt với bánh hamburger 63 tầng khổng lồ

Chóng mặt với bánh hamburger 63 tầng khổng lồ