Cảnh tượng "nhiệm màu" khi các vật thể vũ trụ lại gần trái đất

24/04/2016, 18:00 GMT+07:00

Nếu các vật thể vũ trụ như các ngôi sao hay dãy ngân hà gần với Trái Đất hơn thì bầu trời của chúng ta sẽ biến đổi như thế nào?

Nếu các vật thể vũ trụ như các ngôi sao hay dãy ngân hà gần với Trái Đất hơn thì bầu trời của chúng ta sẽ biến đổi như thế nào? Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì ảo của bầu trời khi vật thể vũ trụ gần Trái Đất hơn. 

Nguồn: Bright Side

Cảnh tượng "nhiệm màu" khi các vật thể vũ trụ lại gần trái đất

Cảnh tượng "nhiệm màu" khi các vật thể vũ trụ lại gần trái đất

Cảnh tượng "nhiệm màu" khi các vật thể vũ trụ lại gần trái đất