6 vật dụng chứa ổ vi khuẩn bẩn hơn cả toilet nên biết

26/04/2016, 15:00 GMT+07:00

Bàn phím máy tính, điện thoại di động... những thứ ta vẫn cầm nắm mỗi ngày lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ ngồi bồn cầu.

Bàn phím máy tính, điện thoại di động... những thứ ta vẫn cầm nắm, thậm chí "ăn ngủ" cùng mỗi ngày thật ngạc nhiên lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ ngồi của bồn cầu. Sau đây là 6 vật dụng chúng ta tiếp xúc hằng ngày, bạn sẽ thật bất ngờ khi biết chúng bẩn đến cỡ nào. 

Nguồn: Medical Daily

6 vật dụng chứa ổ vi khuẩn bẩn hơn cả toilet nên biết

6 vật dụng chứa ổ vi khuẩn bẩn hơn cả toilet nên biết

6 vật dụng chứa ổ vi khuẩn bẩn hơn cả toilet nên biết