Cửu Long Thành

CỬU LONG THÀNH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thành trại Cửu Long: 20 năm thay đổi

Thành trại Cửu Long: 20 năm thay đổi

Đi

Đã 20 năm kể từ khi Cửu Long Thành (Thành trại Cửu Long) bị phá bỏ, nơi đây từng là một “thành phố của bóng tối” trước khi được chuyển đi vào năm 1993.

Xem thêm