Cười "vỡ bụng" với trailer chế Batman & Superman với kĩ xảo như thật

13/01/2016, 17:30 GMT+07:00

Một đoạn trailer chế của bộ phim "Batman V Superman: Dawn of Justice" với kĩ xảo như thật đang được các fan hâm mộ chia sẻ liên tục.

Theo nguồn: Superman VS. Batman

Cười

Cười

Cười