Cuối tháng rồi mà lương chưa về, đến Châu Tinh Trì ca ca cũng phải "sấp mặt" đi đòi lương

29/09/2017, 07:46 GMT+07:00

Bài ca "chờ lương nơi ấy" không phải nỗi lòng của riêng ai, đến Trì ca ca cũng mong chờ tiếng "ting ting" đến dường này cơ mà.