Cười thả ga với trò giả khủng long dọa người chết khiếp

17/04/2016, 20:00 GMT+07:00

Bỗng dưng 1 ngày đẹp trời, "chạm mặt" khủng long ngay dưới tầng hầm giữ xe, bạn phải phản ứng thế nào đây?

Bỗng dưng 1 ngày đẹp trời, "chạm mặt" khủng long ngay dưới tầng hầm giữ xe, bạn phải phản ứng thế nào đây? Trò chơi khăm hết sức sáng tạo này đã khiến các nạn nhân "dở khóc dở cười" dù làm sao mà có thể có khủng long giữa ban ngày ban mặt thế này chứ nhỉ.

Cười thả ga với trò giả khủng long dọa người chết khiếp

Cười thả ga với trò giả khủng long dọa người chết khiếp

Cười thả ga với trò giả khủng long dọa người chết khiếp