Cười thả ga với trò chơi khăm giả iPhone 6S

08:47 18/09/2015

Người đi đường bị anh chàng phỏng vấn chơi khăm 1 vố nặng khi đem chiếc iPhone đời đầu giả làm iPhone 6S! Thật ngạc nhiên là khi tất cả mọi người đều thích thú với chiếc iPhone "mới", và cho rằng Apple sẽ một lần nữa thành công với mẫu iPhone này!

Cười thả ga với trò chơi khăm giả iPhone 6S

Cười thả ga với trò chơi khăm giả iPhone 6S

Cười thả ga với trò chơi khăm giả iPhone 6S

Cười thả ga với trò chơi khăm giả iPhone 6S