Cười thả ga với "bựa nhân" đón World Cup

05/07/2014, 18:00 GMT+07:00

Trong số thứ 7 của FAPtv 07, chủ đề World Cup đã được nhóm khai thác tối đa ở góc độ hài hước khiến người xem thích thú.

Trong số thứ 7 của FAPtv 07, chủ đề World Cup đã được nhóm khai thác tối đa ở góc độ hài hước khiến người xem thích thú.