Cười "tét rún" với "Anh cứ đi đi" phiên bản quá "lầy" của Trang Hý

02/08/2016, 07:00 GMT+07:00

Không cần phô trương giọng hát hay đệm đàn, Trang Hý vẫn đủ sức khiến dân mạng cười mệt nghỉ với "Anh cứ đi đi" phiên bản "lầy" của mình.

Không cần phô trương giọng hát hay đệm đàn, Trang Hý vẫn đủ sức khiến dân mạng cười  mệt nghỉ với "Anh cứ đi đi" phiên bản "lầy" của mình.

Nguồn video: Trang Hý