"Cười té ghế" với những câu hỏi kinh điển chưa có lời đáp

07/01/2016, 19:00 GMT+07:00

Cùng điểm lại một số câu hỏi không lời đáp bất hủ trên mạng xã hội nhé.


Bỏ thuốc ngủ vào cà phê, uống xong sẻ ngủ hay sẽ thức? (Ảnh: Internet)
Bỏ thuốc ngủ vào cà phê, uống xong sẻ ngủ hay sẽ thức? (Ảnh: Internet)


Tự đấm vào đầu mình một cái mà mình không ngất, vậy mình quá yêu hay quá khỏe? (Ảnh: Internet)
Tự đấm vào đầu mình một cái mà mình không ngất, vậy mình quá yêu hay quá khỏe? (Ảnh: Internet)


Gián sống sót được qua thảm họa hạt nhân vậy thuốc diệt gián có chứa gì? (Ảnh: Internet)
Gián sống sót được qua thảm họa hạt nhân vậy thuốc diệt gián có chứa gì? (Ảnh: Internet)


Tại sao trong phim kiếm hiệp, người ta chưởng ầm ầm vỡ núi, lúc bị giam trong mấy cái cọc gỗ lại không thoát ra được? (Ảnh: Internet)
Tại sao trong phim kiếm hiệp, người ta chưởng ầm ầm vỡ núi, lúc bị giam trong mấy cái cọc gỗ lại không thoát ra được? (Ảnh: Internet)


Quả cam được gọi là "quả cam" vì nó màu cam hay màu cam được gọi là "màu cam" vì nó có màu giống quả cam? (Ảnh: Internet)
Quả cam được gọi là "quả cam" vì nó màu cam hay màu cam được gọi là "màu cam" vì nó có màu giống quả cam? (Ảnh: Internet)


Thuốc độc hết hạn sử dụng sẽ độc hơn hay bớt độc hơn? (Ảnh: Internet)
Thuốc độc hết hạn sử dụng sẽ độc hơn hay bớt độc hơn? (Ảnh: Internet)


Nếu hôm nay trời lại ở mức 0 độ C, ngày mai trời lạnh gấp đôi hôm nay vậy nhiệt độ của ngày mai là bao nhiêu? (Ảnh: Internet)
Nếu hôm nay trời lại ở mức 0 độ C, ngày mai trời lạnh gấp đôi hôm nay vậy nhiệt độ của ngày mai là bao nhiêu? (Ảnh: Internet)


Đen và trắng cũng là màu sắc, vậy tại sao TV trắng đen được gọi là TV không màu?
Đen và trắng cũng là màu sắc, vậy tại sao TV trắng đen được gọi là TV không màu?


Tại sao bầu trời lại có màu xanh? (Ảnh: Internet)
Tại sao bầu trời lại có màu xanh? (Ảnh: Internet)