Cười ra nước mắt với chú ngựa... giả chết để trốn việc

21/11/2015, 12:00 GMT+07:00

Mỗi khi người huấn luyện muốn cưỡi thì chú ngựa này liền nhanh chóng... ngã xuống đất và giãy đành đạch giả vờ chết để thoát khỏi nhiệm vụ.

Mỗi khi người huấn luyện muốn cưỡi thì chú ngựa này liền nhanh chóng... ngã xuống đất và giãy đành đạch giả vờ chết để thoát khỏi nhiệm vụ. 

Cười ra nước mắt với chú ngựa... giả chết để trốn việc

Cười ra nước mắt với chú ngựa... giả chết để trốn việc

Cười ra nước mắt với chú ngựa... giả chết để trốn việc