cười nhạo

CƯỜI NHẠO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nỗ lực phi thường của cô gái giảm từ 226kg còn... 68kg

Nỗ lực phi thường của cô gái giảm từ 226kg còn... 68kg

Xã hội

Cô gái đã đáp trả lại sự cười nhạo của những người khinh bỉ cô bằng sự nỗ lực phi thường mà không phải ai cũng làm được.

Xem thêm