Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực "bá đạo"

08/02/2016, 18:00 GMT+07:00

Đầu năm Bính Tuất, cùng cười với những khoảnh khắc "bá đạo" của các chú khỉ này nhé.

Đầu năm Bính Tuất, cùng cười với những khoảnh khắc "bá đạo" của các chú khỉ này nhé.

Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực

Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực

Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực