Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực "bá đạo"

Đầu năm Bính Tuất, cùng cười với những khoảnh khắc "bá đạo" của các chú khỉ này nhé.

Đầu năm Bính Tuất, cùng cười với những khoảnh khắc "bá đạo" của các chú khỉ này nhé.

Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực

Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực

Mở đầu năm khỉ bằng những chú khỉ cực

Xúc động với chú khỉ đền ơn đáp nghĩa

Cảm động cảnh khỉ cứu mạng và chăm sóc chú chó mồ côi như con đẻ

Sao Hollywood nào cầm tinh con khỉ?

Động Vật

Khỉ

Tết

Tết Bính Thân