Cười không nhặt được mồm với clip chơi khăm... ăn trộm

19/01/2016, 20:00 GMT+07:00

Nổi lòng tham với những đồ vật ngoài phố, những tên trộm xui xẻo phải gánh chịu hậu quả dở khóc dở cười.

Nổi lòng tham với những đồ vật ngoài phố, những tên trộm xui xẻo phải gánh chịu hậu quả dở khóc dở cười.

Cười không nhặt được mồm với clip chơi khăm... ăn trộm

Cười không nhặt được mồm với clip chơi khăm... ăn trộm

Cười không nhặt được mồm với clip chơi khăm... ăn trộm

Cười không nhặt được mồm với clip chơi khăm... ăn trộm