Cười hết cỡ với các tình huống con người bị động vật... tấn công (Phần 2)

22/06/2014, 08:00 GMT+07:00

Mặc dù không thật sự gây nguy hiểm chết người, nhưng những pha tấn công sau đây sẽ khiến bạn phải khiếp sợ tột độ.

Mặc dù không thật sự gây nguy hiểm chết người, nhưng những pha tấn công sau đây sẽ khiến bạn phải khiếp sợ tột độ.