Cười đau bụng với chó bull minh họa nhạc dân ca có 1-0-2

05/09/2016, 10:00 GMT+07:00

Với gương mặt "thoáng buồn" đầy tâm sự như thế này thì diễn minh hoạ cho nhạc dân ca hay nhạc sến còn gì bằng nữa chứ.

Với gương mặt "thoáng buồn" đầy tâm sự như thế này thì diễn minh hoạ cho nhạc dân ca hay nhạc sến còn gì bằng nữa chứ.