Cười đau bụng trước cảnh "Vô Diện" xuất hiện giữa đời thường

09/12/2016, 16:57 GMT+07:00

Sau Halloween, con ma "Vô Diện" giờ đây đã được yêu mến hơn bao giờ hết, đoạn clip sau đây chính là minh chứng.

Sau Halloween, con ma "Vô Diện" giờ đây đã được yêu mến hơn bao giờ hết, đoạn clip sau đây chính là minh chứng.