Cuộc sông Hà Nội

CUỘC SÔNG HÀ NỘI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khu tập thể cũ, nơi lưu giữ một trời ký ức người Hà Nội

Khu tập thể cũ, nơi lưu giữ một trời ký ức người Hà Nội

Xã hội

Những hình ảnh dưới đây, được chụp tại 2 khu tập thể thuộc "hạng" lâu đời nhất ở Hà Nội: Khu tập thể Thủy Lợi và khu tập thể Thành Công.

Xem thêm