Cuộc hội thoại

CUỘC HỘI THOẠI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Apple chỉ cách giúp người dùng iOS 13.2 loại bỏ chức năng nghe lén

Apple chỉ cách giúp người dùng iOS 13.2 loại bỏ chức năng nghe lén

Công nghệ

Người sử dụng iPhone bắt đầu từ bản cập nhật iOS 13.2 sẽ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối bị thu thập dữ liệu giọng nói qua Siri.

Xem thêm