Sự gặp gỡ của cặp đôi định mệnh khiến cả Quyền Linh - Cát Tường ngạc nhiên

15/06/2016, 16:25 GMT+07:00

Duy Tân và Thanh Phương là cặp đôi có thể nói gặp được nhau là một định mệnh vì quan điểm sống và sở thích khá tương đồng.

Duy Tân và Thanh Phương là cặp đôi có thể nói gặp được nhau là một định mệnh vì quan điểm sống và sở thích khá tương đồng.

Nguồn video: htv.com.vn

Sự gặp gỡ của cặp đôi định mệnh khiến cả Quyền Linh - Cát Tường ngạc nhiên

Sự gặp gỡ của cặp đôi định mệnh khiến cả Quyền Linh - Cát Tường ngạc nhiên

Sự gặp gỡ của cặp đôi định mệnh khiến cả Quyền Linh - Cát Tường ngạc nhiên