Cùng xem quá trình hoàn thiện một bức ảnh Graffiti

25/04/2014, 17:36 GMT+07:00

Có bao giờ bạn tự hỏi một tác phẩm Graffiti được hoàn thiện như thế nào hay chưa?