Cùng xem quá trình hoàn thiện một bức ảnh Graffiti

25/04/2014, 17:36 GMT+07:00

Có bao giờ bạn tự hỏi một tác phẩm Graffiti được hoàn thiện như thế nào hay chưa?

Có bao giờ bạn tự hỏi một tác phẩm Graffiti được hoàn thiện như thế nào hay chưa?