Cưng không chịu được với các nhóc tì 'ngất trên giàn quất'

06/03/2016, 15:00 GMT+07:00

Khi cơn buồn ngủ đến bất chợt các nhóc tì vô tư đánh một giấc ở bất cứ đâu, bất cứ tư thế nào.


Ngủ quên trên nỗi 'sung sướng' của bản thân.
Ngủ quên trên nỗi 'sung sướng' của bản thân.


Có chăn ấm thế này lại chả ngủ ngon.
Có chăn ấm thế này lại chả ngủ ngon.


Đang chơi thì cơn buồn ngủ đến bất chợt.
Đang chơi thì cơn buồn ngủ đến bất chợt.


Chưa kịp thắt xong dây giày đã ngủ rồi.
Chưa kịp thắt xong dây giày đã ngủ rồi.


Nhóc tì nằm ngủ mà cũng phải tạo dáng 'độc'.
Nhóc tì nằm ngủ mà cũng phải tạo dáng 'độc'.


Sợ nhất khi ngủ bị trộm khuân mất xe.
Sợ nhất khi ngủ bị trộm khuân mất xe.


Nằm ngủ ở đây cho an toàn, không sợ ngã.
Nằm ngủ ở đây cho an toàn, không sợ ngã.


Không kịp chạy vào giường nữa rồi.
Không kịp chạy vào giường nữa rồi.


Đi siêu thị không có chỗ nghỉ nên ngồi xe hàng 'đánh giấc' cho đã.
Đi siêu thị không có chỗ nghỉ nên ngồi xe hàng 'đánh giấc' cho đã.


Buồn ngủ thì cần gì quy củ, các chế nhỉ!
Buồn ngủ thì cần gì quy củ, các chế nhỉ!


Tư thế ngủ 'khó đỡ' quá.
Tư thế ngủ 'khó đỡ' quá.


Ngủ đây thì không sợ ngã.
Ngủ đây thì không sợ ngã.


Cơn buồn ngủ đến nhanh quá.
Cơn buồn ngủ đến nhanh quá.


Chỗ này bây giờ là của chị nhé.
Chỗ này bây giờ là của chị nhé.