Cún con, thủ phạm của những vụ tấn công tàn bạo nhất thế giới

16/07/2016, 11:34 GMT+07:00

Chúng tấn công đồ ăn, đồ chơi, tấn công cả kẻ thù lớn hơn mình gấp 10 lần, thậm chí tấn công cả chủ.


Tất cả hãy tấn công con mèo đó, không cho nó thoát.
Tất cả hãy tấn công con mèo đó, không cho nó thoát.


Sau một hồi vật vã chống cự, mèo ta cũng đầu hàng.
Sau một hồi vật vã chống cự, mèo ta cũng đầu hàng.


Bỏ cái điện thoại xuống, bỏ xuống.
Bỏ cái điện thoại xuống, bỏ xuống.


Hãy giật lấy cái hộp bánh đó đi bọn bay.
Hãy giật lấy cái hộp bánh đó đi bọn bay.


Hình như nhà có trộm, tấn công!
Hình như nhà có trộm, tấn công!


Đến mẹ chúng nó mà chúng nó cũng không tha.
Đến mẹ chúng nó mà chúng nó cũng không tha.


Chết rồi, quân địch đông quá, phải chạy trốn thôi.
Chết rồi, quân địch đông quá, phải chạy trốn thôi.


Con mèo này mày chuẩn bị chết với ông rồi nhé.
Con mèo này mày chuẩn bị chết với ông rồi nhé.


Chết nè bóng, chết nè bóng, chết nè bóng!
Chết nè bóng, chết nè bóng, chết nè bóng!


Quả bí lì lượm, sao còn đứng đây chưa chịu đi.
Quả bí lì lượm, sao còn đứng đây chưa chịu đi.


Chúng bay hãy vây bắt lấy thằng nhóc đó.
Chúng bay hãy vây bắt lấy thằng nhóc đó.


Đã bắt thành công.
Đã bắt thành công.


Ôi ôi sợ quá, chúng nó đông quá!
Ôi ôi sợ quá, chúng nó đông quá!


Mới về đến nhà mà gặp cảnh tượng này thì xác định luôn nhé.
Mới về đến nhà mà gặp cảnh tượng này thì xác định luôn nhé.


Mày hả bưởi! Mày hả bưởi!
Mày hả bưởi! Mày hả bưởi!


Tên kia, ngươi là ai, hãy mau mau khai báo danh tính, nếu không bọn anh ăn thịt đó nhé.
Tên kia, ngươi là ai, hãy mau mau khai báo danh tính, nếu không bọn anh ăn thịt đó nhé.


Này thì anh liếm cho chết nè.
Này thì anh liếm cho chết nè.


Anh nhỏ nhưng anh có võ đó nha, đừng hòng ỉ lớn mà bắt nạt anh.
Anh nhỏ nhưng anh có võ đó nha, đừng hòng ỉ lớn mà bắt nạt anh.


Láo toét, dám lừa bố hả.
Láo toét, dám lừa bố hả.


Hãy xem tuyệt chiêu cạp nước của ta đây.
Hãy xem tuyệt chiêu cạp nước của ta đây.


Giỏi thì nhảy sang đây mà cắn bố này.
Giỏi thì nhảy sang đây mà cắn bố này.


Định quay phim anh hả, này thì quay phim này.
Định quay phim anh hả, này thì quay phim này.

(Ảnh: Internet)