Cua đồng

CUA ĐỒNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hoang mang với chiêu trò trôn bùn giả cua đồng

Hoang mang với chiêu trò trôn bùn giả cua đồng

Đời

Để tạo ra những con cua siêu rẻ, người ta đã phù phép bằng cách trộn bùn giả cua đồng...

Xem thêm