Đến Trấn Thành, Việt Hương cũng phải bái phục tiết mục hài này

13/08/2016, 17:30 GMT+07:00

Tiết mục thi của nhóm La Thành, Minh Dự và Ngọc Xuyên trong "Làng Hài Mở Hội" đang được khán già yêu thích và chia sẻ rần rần trên mạng.

Tiết mục thi "Tỏ tình"của nhóm La Thành, Minh Dự và Ngọc Xuyên trong "Làng Hài Mở Hội" đang được khán già yêu thích và chia sẻ rần rần trên mạng.

Nguồn: THVL.com.vn

 

 

 

Châu Xà Mâu - Theo thvl.vn