Cư dân mạng lặng người với clip xin ăn người vô gia cư

25/10/2014, 08:00 GMT+07:00

Làm một phép thử đơn giản giữa người bình thường và người vô gia cư. Kết quả đem tới thật bất ngờ.

Làm một phép thử đơn giản giữa người bình thường và người vô gia cư. Kết quả đem tới thật bất ngờ.

Những người đầy đủ hơn trong cuộc sống có xu hướng đắn đo trong việc giúp đỡ những người xung quanh hơn những người thật sự "nếm trải" cảnh "màn trời chiếu đất". Phải chăng vì đã trải qua những điều kiện khó khăn nhất, khiến họ đồng cảm và cởi mở tấm lòng hơn những người còn lại?