Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này

25/03/2016, 15:00 GMT+07:00

Bạn có biết trong vòng 10', Ronaldo đã phải chụp bao nhiêu bức ảnh không?

Bạn có biết trong vòng 10', Ronaldo đã phải chụp bao nhiêu bức ảnh không? Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ với ngôi sao bóng đá của chúng ta.

Nguồn: Ronaldo - ROC Live Life Loud

Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này

Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này

Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này