Creative Assembly

CREATIVE ASSEMBLY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đặt hàng Total War: Rome II, được chơi Total War: Arena sớm

Đặt hàng Total War: Rome II, được chơi Total War: Arena sớm

Đỉnh

Game thủ đặt trước Rome II sẽ được thử nghiệm sớm tựa game MOBA của Creative Assembly.

Xem thêm