[Cover] Pentatonix đem cả album mới của Beyonce vào một bản nhạc

19/03/2014, 07:59 GMT+07:00

Bối rối vì không biết nên cover bài nào trong album mới nhất của Beyonce, Pentatonix quyết định đem tất cả vào một sản phẩm duy nhất!

Bối rối vì không biết nên cover bài nào trong album mới nhất của Beyonce, Pentatonix quyết định đem tất cả vào một sản phẩm duy nhất vô cùng đặc biệt! Mọi người có nghe ra những bài hát nào không?