[Cover] Nổi da gà với Let It Go phiên bản piano

24/02/2014, 11:50 GMT+07:00

Khác với những phiên bản vocal trước đó của cộng đồng mạng, mới đây Let It Go vừa xuất hiện thêm phiên bản piano đầy cảm xúc.

Khác với những phiên bản vocal trước đó của cộng đồng mạng, mới đây Let It Go vừa xuất hiện thêm phiên bản piano đầy cảm xúc.