[Cover] Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một bài hát buồn bỗng dưng trở nên thật vui?

28/03/2014, 07:45 GMT+07:00

Nếu một bài thật vui bỗng dưng trở nên thật buồn và ngược lại, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu một bài thật vui bỗng dưng trở nên thật buồn và ngược lại, thì chuyện gì sẽ xảy ra?